Adresas: 
Žvaigždžių g. 24, Panevėžys
Tel.: 45-440515

El. paštas: 
vyturelis@zebra.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.vyturelisld.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Panevėžio apskr. Panevėžio m. sav.
Ugdymo programos

Ugdymo tikslams bei uždaviniams realizuoti vadovaujamasi Panevėžio lopšelio-darželio ,,Vyturėlis” ikimokyklinio ugdymo programa. Taip pat programomis: ,,Ankstyvojo ugdymo vadovas”, ,,Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa”, ,,Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimo” metodinėmis rekomendacijomis.

 

Taip pat lopšelyje-darželyje „Vyturėlis” teikiamos logopedo, meninio ugdymo pedagogo, plaukimo instruktoriaus paslaugos.
Plaukimo instruktorė Regina Jasiūnienė kviečia vaikučius susidraugauti su vandeniu, pamilti jį ir išmokti plaukti. Mokėjimas plaukti - tai gyvybiškai svarbus įgūdis, kuris stiprina fizinę ir psichinę sveikatą, skatina augimą, vystymąsi, grūdina, pratina laikytis asmens higienos. Kiekvienais metais, birželio mėnesį, suteikiama galimybė visiems norintiems 6-7 metų vaikams lankyti plaukimo užsiėmimus (vykdoma programa „Linksmosios žuvytės”).


Logopedė Jurgita Urbienė teikia kvalifikuotą pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
Meninio ugdymo pedagogė Inga Šautkulienė supažindina vaikus su muzikos, meno pasauliu, nes vaikystė be dainų ir žaidimų neįsivaizduojama. Garsinė saviraiška yra neatsiejama vaikų žaidimų bei meninės saviraiškos kūrybos dalis. Pedagogės padedami vaikai gali išreikšti savo jausmus ne tik žodžių, bet taip pat garsų ir judesių pagalba.

 

Lopšelyje-darželyje veikia specialiojo ugdymo komisija, kuri sprendžia vaiko specialiojo ugdymosi poreikių vetinimą, ugdymo organizavimą ir ugdymo turinio taikymą bei vaiko siuntimą į Panevėžio pedagoginę psichologinę tarnybą. Su vaikais, turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų, dirba logopedas.


Sveikatos priežiūrą atlieka vyr.slaugytoja - registruoja persirgtų ligų pažymas, palaiko grupėse ir visoje įstaigoje higieninių normų laikymąsi.